Netwerk | Raamovereenkomst: De beste voorwaarden om meer snelheid te krijgen

Baustellen LKW

PNEUNET ziet zichzelf als een vangnet voor uw bedrijfswagenpark. De netwerkpartners bundelen hun krachten om uw bedrijf meer drive te geven in innovatieve manieren van bandenbeheer en op weg naar succes. Met onze netwerkkaderovereenkomst bieden we u maximale planningszekerheid en vrijheid van handelen, zodat u uw bedrijfsdoelstellingen met uw bedrijfswagenpark ongehinderd kunt bereiken.

De expertise, het assortiment en de omvang van het PNEUNET-netwerk biedt banden van hoge kwaliteit en diensten die uw bedrijfswagenpark constant paraat houden. Anderzijds stelt het groeiend aantal PNEUNET-netwerkpartners ons in staat om u het gebruik van het wagenparknetwerk tegen bijzonder aantrekkelijke voorwaarden aan te bieden. Op deze manier bieden we veelbelovende kansen om de tijd en kosten voor de exploitatie van uw wagenpark effectief te verminderen.

We beperken ons niet alleen tot gunstige prijs- en productafspraken die overal in het PNEUNET-netwerk gelden. Door uw volledige bandenbeheer uit handen te nemen, nemen wij u ook de organisatorische taken uit handen. Dit geeft u niet alleen de vrijheid om u volledig op uw corebusiness te concentreren, maar ook absolute transparantie in alle bandenservice die wij voor u uitvoeren.

Het netwerk | Raamovereenkomst biedt u aantrekkelijke voordelen:

  • Centrale afhandeling van alle diensten en producten via uw partner
  • Landelijk geldende algemene voorwaarden op alle PNEUNET Service Stations in Duitsland en Oostenrijk. De individuele prijs- en productafspraken die met uw partner worden gemaakt, gelden voor het hele netwerk.
  • Centrale facturatie van alle diensten en elektronische verzending van de kwitanties: Alle leveringen en diensten die wij in het kader van ons wagenparkbeheer voor uw bedrijfswagenpark verzorgen, worden centraal gedocumenteerd en gefactureerd. Deze elektronische verwerking betekent voor u een aanzienlijke administratieve ontlasting en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Indien u dat wenst, kunnen wij alle ontvangstbewijzen elektronisch aan u doorsturen.
  • Transparante rapportage en controle van alle bedrijfsprocessen: We documenteren alle bedrijfsprocessen in het hele land. Wij bieden u te allen tijde een actuele, uitgebreide en transparante rapportage en controle, die u efficiënte ondersteuning biedt voor uw bandenbeheer.
  • Individuele bandenconcepten en neutraal advies door fabrikantonafhankelijkheid