Redakcja

Wydawca/ redakcja

Pneuhage Service GmbH
An der Rossweid 23-25
76229 Karlsruhe

Mail dirk.gleinser@pneu.com

Reprezentowana przez Członków Zarządu:

Johannes Kuderer, Erwin Schwab

Wpis do rejestru

Sąd Rejonowy w Mannheim, HRB 108769

Numer identyfikacji podatkowej

DE-203873989

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 RStV:

Pneuhage Service GmbH, An der Rossweid 23‐25, 76229 Karlsruhe


Koncepcja, programowanie i projekt

TANDEM Kommunikation GmbH