Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona Twoich danych jest dla nas niezwykle istotnym zagadnieniem. Dlatego prezentujemy poniżej zasady obowiązujące w naszym serwisie internetowym:

1. Ochrona Twoich danych osobowych

Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych,  ustawa o telemediach jak również inne ustawy zawierające postanowienia o ochronie danych mają za zadanie zabezpieczenie gromadzonych dane osobowe. Przez dane osobowe rozumie się informację, które mogą zostać przyporządkowane konkretnie do Twojej osoby (np. imię, nazwisko, Twój numer telefonu luba adres email) Informacje, za pomocą których nie można bezpośrednio zidentyfikować Twojej osoby nie znajdują się w tej kategorii.

Zobowiązujemy się objąć ochroną, dane osobowe (zwanej dalej również danymi personalnymi) które nam udostępniasz. Zbieranie, korzystanie i przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych ustaw w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

2. Wykorzystywanie zebranych danych

Dane osobowe , również te które przekazujesz nam w serwisie internetowym w trakcie składania zamówienia lub zapytania ofertowego będą przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawowo z zachowaniem poufności. Dane te są nam niezbędne w celu przetworzenia i realizacji Twojego zamówienia jak również do kontaktu z Tobą. Wraz z przekazaniem swoich danych osobowych udzielasz nam zgody na przechowywanie tych informacji, ich dalsze przetworzenie oraz wykorzystanie w powyższym procesie. Zobowiązujemy się w szczególności nie udostępniać tych danych osobom trzecim za wyjątkiem zewnętrznych podmiotów świadczących dla nas usługi (zgodnie z §11 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych) oraz z wyjątkiem nakazu sądowego lub zobowiązań ustawowych.

Twoje dane personalne, które udostępniasz nam w procesie składania zamówienia lub zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej, są chronione poprzez SSL. SLL jest skrótem od „Secure Socket Layer” Jest to nazwa protokołu szyfrującego transmisje danych, który jest szeroko rozpowszechniony w Internecie. W ramach protokołu SSL wszystkie dane osobowe jak np. Twój adres są szyfrowane podczas transmisji dzięki czemu nie są widoczne dla osób trzecich. Wskazówką, iż znajdujesz się w strefie chronionej protokołem SSL jest symbol zamkniętej kłódki widoczny przy oknie z adresem strony internetowej (umiejscowienie symbolu kłódki może się różnić w zależności od wersji Twojej przeglądarki)

3. Cookies przy użyciu naszej strony internetowej

Cookies to niewielki pliki z tekstem, które podczas odwiedzin naszej strony internetowej są zapisywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim komputerze. Dane te nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze, nie zawierają też żadnych wirusów ani innych szkodliwych programów. Dzięki zastosowaniu mechanizmu Cookies możliwe jest przeniesienie Ciebie po poprawnym logowaniu do chronionej strefy, w której możemy Ciebie prawidłowo zidentyfikować przez cały okres w jakim przebywasz w naszym serwisie, bez konieczności ciągłego powtarzania procedury logowania. Ponadto część ułatwień systemowych dla użytkownika nie może działać bez wsparcia Cookies. Możesz zapobiec zapisywaniu Cookies poprzez odpowiednią konfigurację w ustawieniach prywatności na Twoim komputerze. Takie ustawienia są możliwe np. w większości przeglądarek internetowych. W celu otrzymania odpowiednich wskazówek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autorem danego programu. Zwróć jednak uwagę, że w przypadku wprowadzenia powyższych ustawień, nie jesteśmy w stanie zagwarantować Tobie wszystkich funkcjonalności strony internetowej.

5. Pobieranie podczas korzystania z naszej strony internetowej

Udostępniane przez nas do pobierania pliki z danymi są sprawdzane za pomocą dostępnych narzędzi diagnostycznych na okoliczność występowania wirusów i szkodliwych programów. Ze względu na ograniczenie techniczne nie można jednak wykluczyć przypadku, w którym niezależnie od zabezpieczeń wraz z udostępnianymi przez nas plikami na Twój system komputerowy przedostaną się wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie. Z tego względu wskazane jest abyś chronił swój komputer za pomocą dostępnych narzędzi. Niezbędnych informacji może udzielić dostawca Twojego  systemu operacyjnego.

6. Informacje na temat narzędzi e-tracker służących monitorowaniu użytkowników podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Na naszej stronie internetowej zbieramy i zapisujemy dane w celach marketingowych oraz optymalizacji serwisu. Do tego procesu używamy programu w technologii  etracker GmbH (www.etracker.com) Z zebranych danych możliwe jest tworzenie profili użytkowników zaszyfrowanych pod pseudonimami. W tym celu może zostać wykorzystana technologia Cookies. W przypadku Cookies niewielkie pliki tekstowe są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik serwisu. Cookies umożliwiają rozpoznanie użytkownika przy kolejnych wizytach w serwisie internetowym. Dane zbierane w technologii etracker nie zostaną, bez osobnej wymaganej prawnie zgody użytkownika, wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Również dane osobowe nie zostaną w takim przypadku bez osobnej zgody połączone z profilem zapisanym pod pseudonimem. Zgoda na zbieranie danych i ich zapisywanie może w każdym momencie zostać wycofana. Użytkownikowi przysługuje również prawo do informacji i wymazania zebranych danych.

7. Prawo odmowy

Zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) masz prawo do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie i przesyłanie Twoich danych w celach reklamowych. Ponadto przysługuje Tobie prawo zgodnie z postanowieniami regulaminu do korekty, zablokowania i wymazania Twoich danych zebranych przez nas serwis.